Ik ben een toch wel gedreven, enthousiaste persoon (°04/12/1971), geboren en getogen in Sint-Gillis-Dendermonde.
Ik ben, samen met mijn partner Karolien, ouder van 2 kinderen, Rune (°2006) en Maud (°2008).  
In mijn vrije tijd richt ik mij, naast de zorg voor mijn gezin, vooral naar regionale, vriendschappelijke initiatieven. Zo ben ik actief betrokken als bestuurslid van ‘ZVC Marleen’, zet ik letterlijk en figuurlijk mijn schouders onder de culturele vereniging ‘Orde der Stalhouders van Sint-Gillis Dendermonde’, en tracht ik af en toe mee te quizzen met ‘ZVC Marleen’.

Beroepshalve ben ik, naast mijn activiteiten in de vennootschap, deeltijds actief als kwaliteitscoördinator van het OOOC Luein, een tak binnen Jongerenwelzijn. Hier begon ik als leefgroepbegeleider, werkte ik ook meer dan 20 jaar als contextbegeleider. Ik volgde als maatschappelijk werker opleidingen in de richting van het contextuele,  het systeemdenken. Daarnaast volgde ik een opleiding balanstraining, een soort proactieve weerbaarheidstraining met als basis de rots en water methodiek. De laatste 5 jaar heb ik veel aandacht en tijd besteed aan de benadering van 'Nieuwe autoriteit' en 'Geweldloos verzet' binnen de opvoeding; en zet ik beginnende stappen richting het ‘oplossingsgericht' coachen. 

Mijn interesse in de aromatherapie deed mij een opleiding volgen bij CIAN en sindsdien ben ik begeesterd door de wonderlijke wereld van etherische oliën en hydrolaten. In die zin is er ook een deel binnen de vennootschap welke de aromatherapie verder opneemt (cfr.: Zie onder)

Ziezo, nu weet je een beetje mijn wandel, mijn weg… Ik heb er alleszins weer veel zin in! Jij ook? Werner 

“Problem talk creates problems, solution talk creates solutions” (Steve De Shazer)

Opleidingen Jeugdhulp

• Basisdiploma: Bachelor MW (Arteveldehogeschool, Gent)
• Introductie tot het systeemdenken (Informant, Gent)
• Basisopleiding Kwaliteitscoördinator (Kjell De Clercq, Gent)
• Basisvorming Preventieadviseur niveau 3 (Mediwet, Gent)
• Balanstraining – weerbaarheidstraining (Jill Giebels, Borgerhout)
• Geweldloos Verzet / Nieuwe autoriteit (Paul Meganck / Expoo / Oplossingsgericht Centrum)
• Vertrouwenspersoon (Provikmo, Puurs)
• Oplossingsgericht coachen / supervisie leidinggevenden (Oplossingsgericht centrum: Sven Bussens / Chris Van Dam)


Bijscholingen en workshops Jeugdhulp

• De Competentie van Families (Guy Ausloos)
• De seksuele delinquent in zijn gezin tussen scheiding en hereniging (ITER Centrum voor Daderhulp)
• Vormgeving kwaliteitshandboek (OOOC Luein)
• Drugbeleid in Vlaanderen (VSPP Brussel)
• Rouwarbeid (OOOC Luein)
• Sociale tolk- en vertaaldiensten in Vlaanderen (Provincie Oost Vlaanderen, PAC dienst Minderheden Gent)
• In dialoog met meervoudig gekwetsten (Tine Van Regenmortel)
• Steunpunt Vakantieparticipatie (Brussel)
• Gebruik de taal der Sprookjes in de kinderwereld (Leuven)
• Congres jongerenhulpverlening Grenzen (IPSOC Kortrijk)
• Opmaken drugbeleidsplan (CAT Gent)
• Teenmeetings (Gent)
• Spel Decreet Rechtspositie Minderjarige (Gent)
• Online diagnostiek met Prose (Kortrijk en Gent)
• LSCI (Lochristi)
• Groene Zorg: Zorgboerderijen (Sinaai en Lochristi)
• Mindfulness in het opvoeden (Destelbergen)
• Workshop Decreet Rechtspositie Minderjarige (Lochristi)
• Uitbouw van een vrijwilligersnetwerk (Gent)
• Introductie DSM V (UGent)
• Productinformatie middelenmisbruik ELZA (Lochristi)
• Keep it clean project (Gent)
• KOPP/KOAPP (Gent)
• Introductie GEST (Gent)
• Het ecologisch Model (Lochristi en Gent)
• Introductie in het vernieuwde hulpverleningslandschap: (Experimenteel) Modulair Kader (EMK): Integrale toegangspoort en Modulering (Brussel en Gent)
• Introductie Triple P model (Sint-Niklaas)
• Handelingsgerichte Protocol (HGD) als diagnostiek voor een OOOC: Guy Bosmans (Brussel en Gent)
• Interviewmethodieken SCID junior (UGent)
• Introductie testing ouders: CBCL, Brief, Nosi, BIS/BAS (UGent)
• Gezonde Gasten (Brussel)
• TOT oudergroepen 'Nieuwe autoriteit' (Expoo, Brussel)


Opleidingen integrale aromatherapie

• Basisopleiding Integrale aromatherapie (CIAN, Haasdonk)  
• Specialisatie: Het mysterie van geuren - training in de integrale aromatherapie (CIAN, Haasdonk)
Onderwerpen: Zorg voor weerstandsvermogen en luchtwegen / Spijsvertering / Huis en vakantieapotheek /
Huid en haarverzorging /
Stressbeheer - psycho emotionele balans en slaapkwaliteit / Bewegingsapparaat en zuivering

Bijscholingen integrale aromatherapie

• 1 dagdeel spirituele aromatherapie (CIAN, Burcht)
• 1 dagdeel 'aarding' (CIAN, Burcht)