Benadering 'oplossingsgericht en krachtgericht coachen'

Oplossingsgericht werken of coachen is een concretisering van een krachtgericht model, met als voornaamste doel 'de cliënt zichzelf te laten helpen'. Het voornaamste uitgangspunt is dat 'alles voortdurend in verandering is' waarbij je er van uitgaat dat de situatie van en rond de cliënt kan veranderen. 

De cliënt wordt in de actieve positie gezet, als eigenaar van zijn eigen hulpverleningstraject. Hij bepaalt welk mandaat je als hulpverlener krijgt, bepaalt zelf de doelstellingen, het tempo.

De kern van oplossingsgericht werken gaat uit van de gewenste situatie, richt zich op bereikte successen, competenties en mogelijkheden en werkt vanuit het 'stap voor stap' principe. Veel mensen en hulpverleners in onze maatschappij zijn sterk gericht op problemen en onvolkomenheden. De illusie is dat je door veel te weten over ‘het probleem’, ‘de oorzaak’ en ‘de schuldige’ je dichter bij de oplossing komt.
Bij de oplossingsgericht werken methodiek kijken we naar de successen die je al gerealiseerd hebt. 'Waar ben je goed in, waar word je blij van, wat helpt je en wat heeft al geholpen?'
Oplossingsgericht werken gaat op zoek naar een juiste balans, enerzijds erkenning geven aan probleem en zwaarte niet onderkennen, maar uiteindelijk de 'krachten' hanteren om tot verandering te komen. het is een positieve, krachtige manier om veranderingen bij mensen, teams en organisaties te realiseren en heeft zich in de praktijk reeds bewezen!

"PROBLEM TALK CREATES PROBLEMS, SOLUTION TALK CREATES SOLUTIONS" (Steve De Shazer)


Coachingtraject

Op vraag kan op maat een coachingstraject uitgewerkt worden;  en dit zowel individueel als een groep (cfr.: een  school, bedrijf, organisatie, werkunit, ...)
Bij interesse of vragen, neem vrijblijvend contact op via website, e-mail of telefoon.