Oplossingsgericht coachen in een individueel traject

WAT IS COACHING?

Coaching is heel concreet gericht op het bieden van begeleiding bij je eigen leertraject.

Jij bepaalt je (leer)doelen, de coach helpt mee een kader te creëren om die doelen op te volgen. Je doelen kunnen heel ruim of variabel zijn. Het kan gaan om coaching i.v.m. je job, maar ook i.v.m. bepaalde aspecten van je leven.

Het bijzondere aan oplossingsgericht coachen is de manier waarop we naar het probleem kijken. De focus ligt hierbij op het positieve en op de zelfhelende kracht van mensen. Er wordt gekeken naar je eigen krachten en mogelijkheden, ook wanneer ze voor jou momenteel misschien minder zichtbaar of voelbaar zijn. Jij bent de expert van je eigen leven en dankzij de juiste vragen en inzichten wordt het mogelijk om je krachten opnieuw ten volle te benutten.

"I bring out your best"

MIJN WERKWIJZE

De eerste stap heb je al gezet, je bent op zoek!
De tweede is vaak de lastigste, dat is de afspraak maken.

We gaan samen aan de slag met datgene waar jij tegenaan loopt.

Dit is waarmee je bij mij zoal terecht kan:
• Nood aan verandering, honger naar persoonlijke groei.
• Gevoel van vastzitten.
• Gebrek aan energie, gevoel van verveling of beklemming.
• Angst, stressgerelateerde klachten, overmatig piekeren.
• Work-life balance, burn-out, bore-out.
• Perfectionisme, gebrek aan zelfvertrouwen, laag zelfbeeld.
• Nood aan verbindende communicatie, gebrek aan assertiviteit.
• Hoogsensitiviteit.
We doen eerst een kennismakingsgesprek en voelen of het klikt.

Wil je weten of je bij mij op de juiste plek zit?
Contacteer me gerust even om je vraag voor te leggen. Ik ben één en al oor.

TARIEVEN
 

Individuele coaching aan huis                                                    

€ 60/uur incl. BTW

Individuele coaching in mijn praktijk

€ 60/uur incl. BTW

Wandelbegeleiding

€ 60/uur incl. BTW

Online begeleiding             

€ 50/uur incl. BTW

Opmerking: Bij verplaatsingen hanteren wij het actuele federaal tarief voor forfaitaire kilometervergoeding.


Oplossingsgericht coachen in een groepstraject

INTERVISIE

Intervisie is een bijeenkomst waarbij mensen in een veilig klimaat reflecteren over werkgerelateerde situaties via het uitwisselen van ervaringen, casussen of video-opnames. 

De bedoeling van intervisie is altijd dat individuen, teams en organisaties zich verbeteren. 
Als methodiek gebruik ik vaak het w.w.w -model naar verandering van Chris Van Dam. Via deze manier slagen we er in een nieuw denkkader of een andere manier van kijken te implementeren. De deelnemers aan intervisie hoeven het vraagstuk van hun collega (de casusinbrenger) niet op te lossen. Door het stellen van oplossingsgerichte vragen nodig je de casusinbrenger uit om stil te staan bij de krachten en de succes ervaringen. 

Oplossingsgerichte intervisiemodellen zijn toepasbaar bij verschillende groepen. Toch is het voor mensen die niet vertrouwd zijn met het oplossingsgericht werken dikwijls moeilijk om de juiste vragen te stellen, als intervisiebegeleider neem ik dit mee op binnen het intervisietraject. 

Een intervisie heeft sowieso invloed op de casusinbrenger en de deelnemers. Herinneringen worden herschreven, nieuwe ideeën en tips worden aangereikt en krachten en sterktes worden zichtbaar gemaakt. 

Als oplossingsgerichte intervisor zal ik mij niet focussen op het probleem(gedrag), wel op de uitzonderingen op het probleem(gedrag) en op de dingen die nog goed zitten. Daarnaast is erkenning van het probleem en de last die het probleem met zich meebrengt ook belangrijk. 

AFSPRAKEN MAKEN 

Tijdens de contractering bekijken we de afspraken, wat jullie verwachten van mij, wat ik jullie kan bieden, hoeveel sessies, tijdsduur, enz.

TARIEVEN

Intervisie

Offerte op aanvraagWat is oplossingsgericht en krachtgericht coachen eigenlijk?

Oplossingsgericht werken of coachen is een concretisering van een krachtgericht model, met als voornaamste doel 'de cliënt zichzelf te laten helpen'. Het voornaamste uitgangspunt is dat 'alles voortdurend in verandering is' waarbij je er van uitgaat dat de situatie van en rond de cliënt kan veranderen. 

De cliënt wordt in de actieve positie gezet, als eigenaar van zijn eigen hulpverleningstraject. Hij bepaalt welk mandaat je als hulpverlener krijgt, bepaalt zelf de doelstellingen, het tempo.

De kern van oplossingsgericht werken gaat uit van de gewenste situatie, richt zich op bereikte successen, competenties en mogelijkheden en werkt vanuit het 'stap voor stap' principe. Veel mensen en hulpverleners in onze maatschappij zijn sterk gericht op problemen en onvolkomenheden. De illusie is dat je door veel te weten over ‘het probleem’, ‘de oorzaak’ en ‘de schuldige’ je dichter bij de oplossing komt. 

Bij de oplossingsgericht werken methodiek kijken we naar de successen die je al gerealiseerd hebt. 'Waar ben je goed in, waar word je blij van, wat helpt je en wat heeft al geholpen?'
Oplossingsgericht werken gaat op zoek naar een juiste balans, enerzijds erkenning geven aan probleem en zwaarte niet onderkennen, maar uiteindelijk de 'krachten' hanteren om tot verandering te komen. Het is een positieve, krachtige manier om veranderingen bij mensen, teams en organisaties te realiseren en heeft zich in de praktijk reeds bewezen!

"PROBLEM TALK CREATES PROBLEMS, SOLUTION TALK CREATES SOLUTIONS" (Steve De Shazer)


Bron: De oplossingsgerichte coach, Chris Van Dam