Opvoedingsondersteuning

Tijdens een coaching bekijken we samen welke aanbiedingen zich aanbieden en wat de mogelijke oorzaken hiervan zijn. Ik geef jou meer uitleg over de mechanismes achter het gedrag van uw kind en samen zoeken we naar een aanpak die tegemoet komt aan zowel jouw noden als die van je kind(eren). Ook ouders die zoeken naar een andere manier van opvoeden, praktische tips willen rond bvb. Aware Parenting of hun ouderschap eens onder de loep willen nemen, kunnen in een coaching terecht. Ook leerkrachten, kinderverzorgers, professionele opvoeders etc. kunnen coaching aanvragen, individueel of voor het hele team.

HOE?

Alle coaching gebeurt in samenspraak met jou, als ouder! We bekijken steeds samen wat de volgende stap is en wat er nodig is voor jullie gezin.

·         Coaching aan huis

·         Coaching in mijn praktijk

·         Observaties thuis, op school, in een kinderdagverblijf/onthaalouder,…

·         Online coaching

·         Deelnemen aan overleg met betrokkenen rond jouw kind (bijvoorbeeld op school, kinderopvang, …) 

Na de aanmelding maken we een afspraak voor een eerste gesprek om zicht te krijgen op jouw/jullie hulpvraag. Dit gesprek kan online plaatsvinden, in mijn praktijk of bij jou/jullie thuis (hangt samen met de vraag).
Tijdens dit gesprek is het vooral de bedoeling dat we uitzoeken wat jullie vraag precies is, maar ook of ik de geschikte persoon ben om jullie te helpen. Eenmaal dit duidelijk is, kan de coaching starten en zetten we een stappenplan uit.

De duur van de begeleiding is afhankelijk van de aard van de hulpvraag die jullie hebben.

Mogelijke vragen voor begeleiding:

·         Advies bij opvoedingsvragen (soms is 1 gesprek al voldoende om je verder op weg te helpen).

·         Ouderbegeleiding: samen kijken wat je anders kan doen om je kind beter te begrijpen, begeleiden en ondersteunen.

·         Observatie op school, kinderdagverblijf/onthaalouder, thuis, …

·         Opvolgen en stimuleren van de ontwikkeling van het kind.

Huisbezoeken kunnen steeds op vraag. Wij hanteren het actuele federaal tarief voor forfaitaire kilometervergoeding.

Voor een online begeleiding vraag ik om eerst te betalen via overschrijving, nadien kan de begeleiding starten.

TARIEVEN

Gesprek opvoedingsondersteuning aan huis

€ 60/uur incl. BTW

Gesprek in mijn praktijk

€ 60/uur incl. BTW

Online begeleiding

€ 50/uur incl. BTW

Observatie of overleg op verplaatsing

€ 50/uur incl. BTWVorming / Training / Opleiding / Lezing

Op maat wordt een theoretisch, praktisch en ervaringsgerichte vorming uitgewerkt. 
Daarnaast acteren we binnen een oplossingsgericht, krachtgericht model. 

Hieronder kan je een overzicht terugvinden van ons aanbod. 
Naast het vaste aanbod bestaat ook de mogelijkheid om een training op maat aan te vragen. 

Bij interesse of vragen, neem vrijblijvend contact op via website, e-mail of telefoon.