Belangrijk:
• Het traject, de duur, de frequentie, de richting wordt ‘samen’ bepaald met de cliënt en aan de actuele nood/behoefte aangepast. De regie ligt bij de cliënt.
• Centraal zal er steeds een vrijblijvend aanbod zijn van etherische oliën en hydrolaten ter ondersteuning van de concrete klachten/vraag/doelstelling.

Een mogelijk traject bestaat uit: in overleg samengesteld:
• Een intakegesprek:
o Korte verkenning van probleemsituatie + vraagverheldering
o Toelichting werking Saffloer
o Bepalen van mandaat of, en op welke manier we willen samenwerken.
  - Heb jij als cliënt zelf gevoel dat er geen samenwerking mogelijk is of hulpaanbod ontoereikend is, ronden we af.
  - Heb ik het gevoel dat er geen samenwerking mogelijk is of mijn hulpaanbod ontoereikend is, ronden we af en zoeken
 we samen naar meer gepaste vervolghulp (cfr.: Mogelijkheid tot doorverwijzing). 
  - Hebben we beiden het gevoel dat we samen op weg kunnen in jouw vraag: ‘Samen’ opstellen van doelstellingen
   (cfr.: De cliënt
als eigenaar van traject) + plannen hulpverleningsgesprekken. 

• 4 hulpverleningsgesprekken:
o 3 vragen staan centraal: ‘Wat is er aan de hand’, ‘Waarom is dit aan de hand’, maar vooral ‘Wat kan er aan gedaan worden?’
o Tijdens de gesprekken zal ik niet te eng focussen op problemen maar samen met cliënten sterktes en talenten exploreren die nodig zijn om de probleemsituatie zelf te kunnen aanpakken. Ook wordt er gezocht naar krachten buiten de cliënt, dus naar krachten in de sociale omgeving en in de omgeving/gemeenschap waar mensen wonen.
• 2 evolutiegesprekken:
Na een doorlopen van enkele weken na het laatste consultgesprek is er mogelijkheid tot een of twee evolutiegesprekken