Ik ben Karolien Van der Linden, geboren in 1981.
In 2003 studeerde ik af als maatschappelijk werker.
Ik heb even gewerkt als opvoedster in een instelling van de bijzondere jeugdzorg, hier heb ik geleerd om met kwetsbare jonge meisjes te werken.
Nadien ben ik aan de slag gegaan als vormingswerker bij Groep Intro waar ik met heel wat verschillende doelgroepen heb mogen werken (o.a. jongeren uit de bijzondere jeugdzorg, personen met een mentale beperking, langdurig werklozen, jongeren binnen de drughulpverlening).
Ik heb er o.a. projecten begeleid om personen met een mentale beperking voor te bereiden op een job in een beschutte werkplaats, ik heb er vrijetijdsbesteding begeleid voor jongeren uit de bijzondere jeugdzorg, langdurig werklozen begeleid naar de arbeidsmarkt, voor de klas gestaan in het Deeltijds onderwijs en op die manier het vak PAV onderwezen aan pittige jongens en meisjes.
Na deze job ben ik overgestapt naar het CKG (Centrum kind en gezinsondersteuning) als gezinsbegeleidster. 8 jaar heb ik ervaring mogen opbouwen in het werken met ouders en hun kinderen, zowel in hun thuismilieu als in een leefgroep. Ik heb honderden huisbezoeken gedaan bij (vooral kwetsbare) gezinnen met heel wat grote en kleine opvoedingsvragen. Ik heb er ondervonden dat ouders zich onzeker voelen in hun taak als opvoeder doordat we leven in een snel veranderende maatschappij. Onze samenleving werd een informatiemaatschappij waar allerlei verschillende opvoedingsadviezen je om de oren vliegen. Die maatschappij brengt voor ouders heel wat uitdagingen met zich mee.
Ik heb er via het Triple P programma ook vele oudergroepen begeleid. Ouders informeren over de ontwikkeling van hun kind en de opvoeding is belangrijk. Ouders moeten de regie van opvoeden in handen nemen en houden. Als gezinsbegeleidster ging ik naast het gezin staan, ik bood geen oplossingen aan, maar ging samen met het gezin op zoek naar hun eigen krachten.

Dat wil ik nu verder zetten via Saffloer. Ik heb veel ervaring en kennis opgedaan en wil blijven bijleren en delen. Dat bijleren heb ik momenteel gevonden binnen het oplossingsgericht werken. Via het oplossingsgericht centrum volg ik een opleiding tot coach in het oplossingsgericht werken.
Ondertussen werk ik momenteel reeds twee jaar als maatschappelijk werken in een CLB en kom ik op vele scholen. Ik mag samenwerken met leerlingen, leerkrachten en directies. Ik ben voorzitter van een multidisciplinair team en krijg de kans om nieuwe teamconcepten mee vorm te geven. Ik zie nog heel wat uitdagingen in het onderwijs waar ik graag mijn steentje wil aan bijdragen.
Naast mijn job werk ik ondertussen meer dan 5 jaar als freelancer voor het VCOK (vormingscentrum opvoeding en kinderopavng). Ik verzorg vormingsopdrachten voor (groot)ouders, werknemers uit de kinderopvang, leerkrachten mbt opvoedkundige thema’s. Sinds enkele jaren begeleid ik ook individuele -en groepstrajecten in enkele gevangenissen. Ik werk er samen met gedetineerde vaders om na te gaan hoe ze hun rol als vader kunnen opnemen van achter de gevangenismuren.

Via Saffloer wil ik me toeleggen op het geven van vorming en het coachen van teams en groepen.


Opleidingen Karolien

 • Bachelor diploma Maatschappelijk Assistent (Artevelde Hogeschool)
 • Lerarenopleiding: Pedagogisch getuigschrift (KISP, Gent)
 • Getuigschrift Spaanse taal t.e.m. 4de jaar (PCVO, Gent)
 • Trainer in positief opvoeden, Triple P niveau 4 en 5 (Triple P Belgium, Universiteit Antwerpen)    
 • Oplossingsgericht coachen en leidinggeven (Oplossingsgericht Centrum, Chris Van Dam)  

Bijscholingen en workshops Karolien

 • Congres jongerenhulpverlening
 • Jobcoaching (Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken)
 • Kwalificerende intake (Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken)
 • STOP 4-7 (Wim De Mey)eden in kansarme (Kind en Gezin, Brussel)
 • Hulpverlening en allochtonen (OTA, Gent)
 • Workshop intrafamiliaal geweld
 • KOPP/KOAP (CGG)
 • Steunbronnen voor kinderen bij conflictueus ouderschap (Interactie-Academie)
 • Ouderschap na scheiding en in nieuw samengestelde gezinnen (Interactie-Academie)
 • Opvoeden in kansarme gezinnen (Thomas More Hogeschool en Cedes )
 • Een goede kindertijd voor alle kinderen, transitiemodel ter preventie en bestrijding van kinderarmoede (CEDES, Brussel) 
 • Krachtgericht werken met mensen in armoede (CEDES)                      
 • Oplossingsgericht werken (An Verdonck)
 • Basisopleiding DUPLO, een hulpmiddel om iemands werkelijkheid te visualiseren    
 • PSIP opleiding: opleiding tot vrijwilliger voor Psychosociaal interventieplan Dendermonde (ism Stad Dendermonde)
 • Introductie Rots en Watermethodiek (CKG, Werner Vlijminck)
 • Introductie geweldloos communiceren (CKG, Werner Vlijminck)
 • Signs of Safety (Kind en Gezin, Informant, Jongerenwelzijn)  
 • Positief opvoeden (VCOK, Wim de Mey en Prof. Dr. Maarten Van Steenkiste)                    
 • Opleiding schoolondersteuning (Huis van het GO, POC, Brussel)
 • Radicalisering (politie Dendermonde)
 • Creatieve vormingsmethodieken (VCOK, Gent)
 • Omgaan met meningsverschillen (Franky De Meyer, VCOK, Gent)
 • HGD/HGW Handelingsgericht Werken (TOPunt vzw)